Valberedningen

Karl-Ingvar Stockenberg (sammankallande)

Gunnar Hertzman

Ingvar Andersson