Skriv motioner för ärenden du vill ta upp på stämman
Var aktiv och skriv motioner till stämman, frågor du vill ta upp och var själv med på årsmötet. Observera att stämman endast kan ta beslut i de frågor som kommit in via motioner. Man kan alltså inte ta upp en oanmäld fråga på en årsstämma och förvänta ett beslut på samma stämma.

 

Bestämmer gemensamt, därför viktigt med just din röst
Det är vi alla medlemmar gemensamt som bestämmer i föreningen och tillsammans tar olika beslut på stämman.