Stugföreningen Östra Sand

Föreningen är en ideell förening med uppgift att samla alla stugägare, att tillvarata medlemmarnas intressen och att stärka samhörighetskänslan och kamratskapet, inom föreningens verksamhetsområde

Hej alla medlemmar 🌞

 

Styrelsen kommer i vår renovera trappan närmast Bockvägen och avveckla den lite längre bort.

Avvecklingen av den ena beror på att vi inte ekonomiskt kan renovera bägge varje år. Havet tar hårt på dessa.

 

Vi kommer även att tillverka en enkel ramp till stranden vid bockvägens N nedfart.

 

Vi ser även över och kompletterar avspärrningarna vid brinken.

 

Angående handikapp rampen så är den  fel anmäld till kommunen (den har ett objekt nummer)

 

Hoppas att våren snart kommer till oss🌞🌝

 

Styrelsen

Hemsidan kommer att stängas ner o vi kommer bara att finnas på Facebook

Senast uppdaterad 15/3-23

Gunilla Garsén